Protezy szkieletowe

Protezy ruchome uzupełniające braki zębowe, opierające się na zębach własnych pacjenta przy pomocy metalowych klamer i cierni dzięki czemu przenoszą siły żucia w sposób fizjologiczny, nie niszcząc kości wyrostka zębodołowego. Stanowią alternatywę dla leczenia implantologicznego przy braku tylnych zębów.
Zastosowanie elementów precyzyjnych, w postaci zasuw, zatrzasków pozwala na uzyskanie bardzo dobrej stabilizacji w połączeniu z wysoką estetyką.

Protezy szkieletowe

Protezy szkieletowe należą do ruchomych uzupełnień protetycznych tzw. podpartych.  Znajdują zastosowanie głównie w przypadku  braków zębowych zbyt rozległych na uzupełnienie mostem. Stanowią też alternatywę dla leczenia implantologicznego, przy braku tylnych zębów.

Metalowy szkielet

Istotą ich konstrukcji jest metalowy szkielet zaopatrzony w klamry i ciernie, który jest na tyle cienki i zredukowany iż praktycznie nie przeszkadza użytkującemu. Ciernie są elementami opierającymi się na powierzchniach żujących zębów Pacjenta. Przenoszą one siły żucia z bezzębnych wyrostków zębodołowych na zęby filarowe, ich ozębną i kość wyrostka zębodołowego. Dzięki temu siły zgryzowe są przenoszone w sposób bardziej fizjologiczny co stanowi niewątpliwą zaletę tego rodzaju uzupełnień.

Rezygnacja z klamer

Błona śluzowa i okostna także uczestniczą w przenoszeniu sił, ale w znacznie mniejszym stopniu niż ma to miejsce w protezach osiadających. Klamry odpowiedzialne są za stabilizację protez na podłożu. Często możliwa jest rezygnacja z klamer, których mankamentem jest niekosmetyczny wygląd i uzyskanie wysokiej estetyki dzięki zastosowaniu elementów precyzyjnych jak zatrzaski, zasuwy, korony teleskopowe. W celu umożliwienia takiego utrzymania protezy, konieczne jest okoronowanie zębów sąsiadujących z protezą.

Opinie naszych pacjentów