Protezy osiadające

Protezy osiadające częściowe lub całkowite, są uzupełnieniami ruchomymi, które Pacjent sam może zakładać i zdejmować. Składają się z płyty akrylowej, wykonanej w kolorze dziąseł i osadzonych w niej zębów. W protezach częściowych występują elementy dodatkowe w postaci klamer, które wspomagają utrzymanie protezy na podłożu.

Protezy częściowe

W protezie tego typu obciążenia zwarciowe przenoszone są przez błonę śluzową, na której osiada płyta protezy (stąd nazwa osiadające-śluzówkowe). Z tego powodu szybciej dochodzi do zaniku podłoża protetycznego (zęby, błona śluzowa, kość). W przypadku braków częściowych warto rozważyć i jeżeli to możliwe wykonać pracę protetyczną przenoszącą choć część sił żucia przez pozostałe zęby.

Protezy całkowite

Protezy całkowite utrzymują się w ustach na zasadzie przyssania do tkanek miękkich oraz pracy mięśni policzków i języka. Czasem, w celu stabilizacji konieczne jest zastosowanie kleju do protez.

Stabilizację protezy można znacząco wzmocnić opierając ją na elementach retencyjnych zamontowanych na implantach.

Należy pamiętać, że protezy powinny być wymieniane co 5 lat, z uwagi na proces osiadania i starzenia się materiałów, z których protezy są wykonane.

Opinie naszych pacjentów