ZALECENIA PO RESEKCJI

Po zabiegu resekcji, jak po każdym zabiegu chirurgicznym, mogą wystąpić niewielkie dolegliwości bólowe oraz obrzęk. Objawy te ustępują zazwyczaj w ciągu paru dni. W przypadku przedłużającego się lub nasilającego bólu, obrzęku, krwawienia lub gorączki należy skontaktować się z lekarzem.

  • Po zabiegu zaleca się zimne okłady zewnętrznych okolic policzka.
  • Spożywać tylko zimne lub chłodne pokarmy.
  • Regularnie przyjmować leki zalecone przez lekarza.
  • Szczotkować delikatnie zęby, z wyjątkiem pola operacji. Przez pierwszy tydzień oczyszczać okolicę zabiegową tylko palcem z pastą.
  • Używać zaleconego płynu antyseptycznego (np. Eludril).
  • Ważne jest picie dużej ilości płynów. Unikać picia gęstych płynów przez słomkę, ponieważ może to nasilić krwawienie.
  • Unikać nadmiernego wysiłku fizycznego przez 12 godzin po operacji.
  • Informować lekarza o wszystkich niepokojących objawach.