Implanty zębów – dentysta Toruń

Nic nie zastąpi brakującego zęba w sposób bardziej komfortowy, naturalny i estetyczny jak dobry implant zębowy. Zastosowanie implantów pozwala na odbudowę pojedynczego zęba lub kilku brakujących zębów dzięki wykonaniu korony na implancie czy mostu na implantach, takie rozwiązanie pozwala uniknąć szlifowania zębów sąsiednich.

Implanty mają także zastosowanie w przypadkach całkowitego bezzębia zapewniając mocne i pewne podparcie dla protez. W zależności od warunków kostnych możemy wykonać protezę na 4 implantach, protezę na 6 implantach typu All on 4, All on 6, czyli uzupełnienia stałe, lub protezę na implantach wyjmowaną.

Wszczepianie implantów stomatologicznych w Toruniu

Implanty zębowe – z czego są wykonane?

Implanty zębów wyglądają jak niewielkie śrubki. Wykonane są z obojętnego biologicznie materiału jakim jest tytan doskonale zastępuje utracony korzeń naturalnego zęba. Jego powierzchnia poddana procesom wytrawiania i piaskowania, ma unikalną porowatą strukturę, która przyspiesza i stymuluje osseointegrację czyli zrost z kością.

Implanty zębów w Toruniu

Postępowanie przed wstawieniem implantu zęba

Implanty zębów są obecnie powszechnie stosowaną metodą uzupełniania braków zębowych, należy jednak pamiętać, że powodzenie leczenia implantologicznego wymaga kompleksowej diagnostyki. Podjęcie decyzji o wykonaniu zabiegu implantacji poprzedzone jest szczegółowym wywiadem na temat ogólnego stanu zdrowia. Niektóre schorzenia i stosowane leczenie mogą stanowić przeciwwskazanie do implantacji. W razie wątpliwości możemy Państwa poprosić o wykonanie dodatkowych badań lub konsultację z Państwa lekarzem prowadzącym.

Kolejnym krokiem jest badanie kliniczne jamy ustnej, dzięki któremu możemy ocenić stan pozostałych zębów, przyzębia, tkanek miękkich oraz poziom higieny. Dla planowania prac na implantach niezwykle ważna jest ocena ilości i jakości tkanki kostnej mającej stanowić podłoże dla wszczepu. Wykonanie tomografii komputerowej 3D pozwala nam dokładnie ocenić anatomię wyrostka zębodołowego i zaplanować rozmieszczenie i dobór implantów.

Implanty zębów: Jak przebiega zabieg implantacji zębów w MK Stomatologia w Toruniu

Pierwsza wizyta
Pierwsza wizyta
Nowoczesna implantologia

1. Konsultacja i badania diagnostyczne

Podczas pierwszej wizyty odbywa się planowanie leczenia. Na podstawie rozmowy lekarz poznaje potrzeby i oczekiwania pacjenta. Następnie przeprowadza szczegółowe badanie jamy ustnej, ocenia stan tkanek miękkich i warunki zgryzowe, analizuje zdjęcie tomograficzne 3D, dzięki któremu może ocenić strukturę kości, jej ilość, układ sąsiadujących struktur anatomicznych. Na podstawie tych informacji lekarz może dobrać odpowiedni system implantologiczny oraz precyzyjnie zaplanować rozmiar i położenie planowanego implantu. Osadzenie implantu wymaga odpowiedniej ilości kości, jeżeli jej ilość jest niewystarczająca, konieczne może się okazać wykonanie zabiegów dodatkowych jak podniesienie dna zatoki szczękowej, augmentacja.

Mając powyższe dane lekarz szczegółowo omawia różne rozwiązania i aspekty leczenia oraz oczekiwane efekty, które mają na celu podjęcie przez pacjenta optymalnej decyzji.

W niektórych przypadkach konieczne może się okazać wykonanie badań dodatkowych lub konsultacje innych specjalistów np. ortodonty czy protetyka.

Po zakwalifikowaniu pacjenta do zabiegu, w ciągu tygodnia przed ustalonym terminem implantacji należy zgłosić się na zabieg profesjonalnej higienizacji.

Wszczepienie implantu

2. Etap chirurgiczny- Wszczepienie implantu

Zgodnie z zaakceptowanym planem leczenia podczas zabiegu lekarz dokonuje wszczepienia implantu lub implantów. Położenie implantu zostanie skontrolowane z wykorzystaniem zdjęcia RTG. Zabieg wykonywany jest w znieczuleniu miejscowym. Dyskomfort odczuwalny po zabiegu implantacji jest nieznaczny i może obejmować niewielkie dolegliwości bólowe, obrzęk zasinienie. Na koniec przekazane zostaną zalecenia po zabiegu implantacji zęba.

3. Okres wgajania implantu zęba- osteointegracja

W procesie gojenia dochodzi do zrastania się tytanowego wszczepu (implantu) z tkanką kostną pacjenta. Proces integracji w żuchwie trwa zwykle od 2 do 3 miesięcy, natomiast w szczęce od 3 do 6 miesięcy. Różnica ta spowodowana jest inną strukturą tkanki kostnej szczęki i żuchwy. Kość szczęki jest gąbczasta, natomiast żuchwy bardziej zbita i twarda. Po tym okresie powstaje trwała, mocna podstawa pozwalająca na wykonanie odbudowy protetycznej- obciążenie implantu.

3-6 miesiące później
3-6 miesiące później

4. Osadzenie śruby gojącej

Po uzyskaniu całkowitego wgojenia implantu potwierdzonego kontrolą RTG, wykonywany jest zabieg odsłonięcia implantu z wprowadzeniem śruby gojącej, która wystaje ponad linię dziąsła. Jej zadaniem jest wygojenie dziąsła i uformowanie profilu wyłaniania, czyli prawidłowe ukształtowanie dziąsła dla przyszłej korony protetycznej na implancie.

W niektórych przypadkach możliwe jest wykonanie tego etapu wraz z wszczepieniem implantu (gojenie otwarte).

2-3 tygodnie później
2-3 tygodnie później

5. Odbudowa protetyczna na implantach

Po kolejnych dwóch tygodniach i pełnym wygojeniu tkanek miękkich lekarz pobiera wyciski w celu przygotowania modelu, na którym pracownia protetyczna wykona indywidualne uzupełnienie protetyczne na implantach.

implanty zębów w Toruniu

6. Oddanie gotowego uzupełnienia protetycznego

W przypadku koron na implantach uzupełniających brak pojedynczego zęba, lub mostów na implantach osadzenie pracy docelowej następuje zazwyczaj na kolejnej wizycie. W przypadkach rozległych prac, zwłaszcza pełnołukowych potrzebne będą wizyty pośrednie, pozwalające na prawidłowe dopasowanie i precyzyjne wykonanie kolejnych etapów odbudowy protetycznej.

Etapy protetyczne są bezbolesne i nie wymagają znieczulenia.

Od tej chwili pacjenci mogą ponownie cieszyć się pełnym uśmiechem.

7. Okresowe kontrole po wszczepieniu implantów

Długotrwałe powodzenie leczenia implantoprotetycznego pozwalające na użytkowanie nowych zębów przez wiele lat w znacznej mierze zależy od postępowania pacjenta po zakończeniu leczenia. Czynnikami mającymi kluczowe znaczenie są nawyki higieniczne, stosowanie używek, zdrowie ogóle, dieta. Regularne wizyty kontrolne pozwalają lekarzowi wychwycić ewentualne pojawiające się problemy na wczesnym etapie i w porę wprowadzić odpowiednie leczenie.

Podczas regularnych wizyt kontrolnych lekarz ocenia stan higieny jamy ustnej, tkanek miękkich, na podstawie RTG stan kości wokół implantów. Ocenie podlegają także warunki zwarciowe, które mogą ulec zmianie pod wpływem stresu i napięć, prowadząc do przeciążenia implantu czy uszkodzenia pracy protetycznej.

Jednym z kluczowych czynników jest prawidłowa higiena jamy ustnej. Procesy zapalne wywołane przez bakterie, szerzące się wokół implantów (perimplantitis) mogą stać się przyczyną ich utraty. W związku z tym należy przestrzegać harmonogramu zaleconych wizyt kontrolnych i zabiegów higienizacyjnych.