PRF (Fibryna bogatopłytkowa) – Leczenie chirurgiczne w Toruniu

Naszym priorytetem podczas leczenia chirurgicznego, jest prawidłowe gojenie się tkanek. Najlepszym materiałem przyśpieszającym ich regenerację, jest autogenny materiał, który możemy uzyskać w gabinecie stomatologicznym od pacjenta.

W celu przyspieszenia gojenia oraz poprawy jego jakości stosujemy zaawansowaną technikę A-PRF.

Technika otrzymywania fibryny bogatopłytkowej A-PRF została po raz pierwszy opracowana we Francji przez Choukrouna z myślą o zastosowaniu w periodontologii i chirurgii stomatologicznej. Sam sposób przygotowania jest niezwykle prosty i polega na pobraniu przez lekarza krwi żylnej od pacjenta bezpośrednio lub w trakcie zabiegu do probówek bez żadnego antykoagulantu, którą wiruje się przy użyciu wirówki. W efekcie takiego postępowania i po kilkunastu minutach dochodzi do powstania w środkowej części probówki skrzepu fibrynowego zawierającego atogennene czynniki wzrostu, z którego możemy uformować autogenną membranę lub korek.

Zastosowanie fibryny bogatopłytkowej wspomaga procesy w obrębie ubytków kostnych powstałych po usunięciu zęba. Ma korzystny wpływ na gojenie rany po usuniętych zębach mądrości, zmniejsza ryzyko powstania suchego zębodołu, obrzęku i szczękościsku. 

Przyspieszone gojenie dzięki stosowaniu PRF i A-PRF.

Według literatury i obserwacji własnych u pacjentów, u których po ekstrakcji, np. zatrzymanego zęba trzeciego trzonowego, zastosowano PRF, objawy bólowe były znikome, a gojenie niepowikłane i bardzo szybkie w porównaniu do pacjentów, u których nie pobrano PRF.

Przyspieszone gojenie spowodowane jest przez:

  • efektywne tworzenie nowych naczyń
  • powolne uwalnanianie czynników wzrostu z PRF (nawet do 7dni)
  • ograniczenie stanu zapalnego
  • przyśpieszone zamknięcie rany
  • szybki remodelig tkanki zabliźniającej

A-PRF w postaci membran, korków czy rozdrobnionej postaci wykorzystywany jest w:

  • przyśpieszeniu gojenia ran i odtwarzaniu (wzrost i róznicowanie) struktur tkankowych w trudnych anatomicznie warunkach jamy ustnej
  • zabezpieczeniu zębodołu po ekstrakcji zęba
  • technikach łączonych (z kością)-nasilenie osteogenezy i regeneracji tkanek miękkich( np. dziąseł lub uszkodzonej błony śluzowej jamy ustnej
  • w zabiegach sinus lift
  • w zabiegach  periodontologicznych

Biokompatybilność i autogenność

Największą zaletą tej metody oprócz wyżej wymienionych jest biokompatybilność i autogenność materiału, tzn. jest to naturalna błona pochodząca z odpowiednio spreparowanej krwi Pacjenta, a nie substancja sztuczna, (egzogenna) niosąca ze sobą ryzyko nieprzyswojenia jej przez organizm lub wystąpienie reakcji uczuleniowej.