DOTACJE

Zapytanie ofertowe na:

Zakup i dostawę fabrycznie nowego gotowego, do pracy aparatu RTG do wykonywania zdjęć pantomograficznych, z możliwością rozbudowy o ramię cefalo oraz możliwością rozbudowy do obrazowania w trybie 3D, bez konieczności rozbudowy urządzenia o drugą lampę, z montażem i szkoleniem personelu, wyposażonego w odpowiednie oprogramowanie, komputer do obsługi i monitor medyczny oraz fartuch ochronny dla pacjenta.

 

Treść zapytania ofertowego można pobrać tutaj

Informacje o rozstrzygnięciu można pobrać tutaj

 

Gabinet Stomatologiczny Katarzyna Martewicz – realizuje projekt w ramach FUNDUSZU WSPARCIA INWESTYCYJNEGO dotyczący wsparcia przedsiębiorców na dywersyfikację działalności poprzez wprowadzenie nowych produktów/usług dla przedsiębiorców dotkniętych skutkami COVID-19. Celem projektu jest rozszerzenie oferty gabinetu w drodze wprowadzenia nowej usługi -wykonywania pantomograficznych zdjęć RTG. Dofinansowanie projektu wynosi 60.000,00 PLN