Protezy osiadające

Protezy osiadające częściowe lub całkowite, są uzupełnieniami ruchomymi, które Pacjent sam może zakładać i zdejmować. Składają się z płyty akrylowej, wykonanej w kolorze dziąseł i osadzonych w niej zębów. W protezach częściowych występują elementy dodatkowe w postaci klamer, które wspomagają utrzymanie protezy na podłożu.

Protezy częściowe

W protezie tego typu obciążenia zwarciowe przenoszone są przez błonę śluzową, na której osiada płyta protezy (stąd nazwa osiadające-śluzówkowe). Z tego powodu szybciej dochodzi do zaniku podłoża protetycznego (zęby, błona śluzowa, kość). W przypadku braków częściowych warto rozważyć i jeżeli to możliwe wykonać pracę protetyczną przenoszącą choć część sił żucia przez pozostałe zęby.

Protezy całkowite

Protezy całkowite utrzymują się w ustach na zasadzie przyssania do tkanek miękkich oraz pracy mięśni policzków i języka. Czasem, w celu stabilizacji konieczne jest zastosowanie kleju do protez.

Metalowy szkielet

Stabilizację protezy można znacząco wzmocnić opierając ją na elementach retencyjnych zamontowanych na implantach.

Należy pamiętać, że protezy powinny być wymieniane co 5 lat, z uwagi na proces osiadania i starzenia się materiałów, z których protezy są wykonane.

Opinie naszych pacjentów