• Protetyka Top

Chirurgia stomatologiczna

Chirurgia stomatologiczna kojarzy się głównie z usuwaniem (ekstrakcją) zębów, których z różnych przyczyn nie można uratować. Obecnie dziedzina ta obejmuje znacznie więcej zabiegów, także odtwórczych i regeneracyjnych, często znacząco wspomagają inne obszary stomatologii.

Leczenie chirurgiczne często wywołuje u Pacjentów lęk przed samym zabiegiem, powikłaniami i bólem. Dlatego też każdorazowo Pacjent jest przygotowywany do zabiegu. Lekarz przedstawia dokładnie cały plan leczenia, poszczególne etapy i możliwe następstwa. Wszystkie zabiegi chirurgiczne wykonywane są przez lekarza specjalistę w przyjaznej atmosferze, w znieczuleniu miejscowym.

Ekstarkcja – usunięcie zęba

Utrata nawet pojedynczego zęba zaburza warunki zgryzowe i pogarsza estetykę, dlatego zawsze traktowana jest jako ostateczność. Rozwój stomatologii pozwala nam na ratowanie coraz większej ilości zębów. Niestety, wciąż istnieją sytuacje, w których ząb należy usunąć.
Wskazania do ekstrakcji zęba mogą wynikać ze znacznego zniszczenia tkanek twardych zęba, nie pozwalających na prawidłowe wykonanie odbudowy zachowawczej, czy protetycznej, braku możliwości przeprowadzenia prawidłowego leczenia endodontycznego, np. z powodu niedrożności kanałów korzeniowych. Powodem ekstrakcji są też zaawansowane stany zapalne przyzębia, prowadzące do rozchwiania zębów. Innymi przyczynami ekstrakcji zębów są urazy czy wskazania ortodontyczne.
Mając na uwadze  umożliwienie w przyszłości odbudowy utraconego zęba za pomocą implantu lub uzupełnienia protetycznego, w naszym gabinecie zawsze dbamy aby usunięcie zęba powodowało jak najmniejszy uraz tkanek otaczających, zarówno twardych – kości, jak i miękkich- dziąsła. Dzięki nowoczesnym narzędziom zabieg wykonywany jest delikatnie i atraumatycznie pozwalając chronić tkanki otaczające ząb.

Ekstrakcja zęba z augmentacją zębodołu

Po usunięciu zęba rozpoczynają się procesy resorpcji, prowadzące do obniżenia poziomu kości i tkanek miękkich. Według niektórych autorów  w pierwszych miesiącach po ekstrakcji może dojść do zmniejszenia wymiaru wyrostka zębodołowego nawet o 50% na szerokość i 25-30% na wysokość. Tempo zaniku spowalnia do 1% w ciągi roku.
Wykazano, że utrata tkanek dotyczy przede wszystkim wewnętrznej blaszki zbitej kości wyrostka zębodołowego. Jest to tkanka czynnościowo związana z zębem, dlatego po jego ekstrakcji dochodzi do jej zaniku.
Proces zaniku  kości rozpoczyna się  zaraz po usunięciu zęba i  postępuje z roku na rok, a z wiekiem tempo zaniku rośnie.  Dynamika zaniku kości jest indywidualna i związana z ogólnym  stanem zdrowia występowaniem chorób przewlekłych, stanem odżywienia (otyłość lub skrajne niedożywienie), ewentualnymi niedoborami witamin (np. brak witaminy C) i mikroelementów, poziomem stresu, przyjmowaniem  leków (np. steroidów i leków cytotoksycznych stosowanych w chemioterapii nowotworów) oraz od stężeniem hormonów.
Wprowadzając do zębodołu poekstrakcyjnego materiał kościozastępczy, można ograniczyć zmniejszanie objętości kości. Kompensowana jest utrata blaszki policzkowej kości oraz pobudzane jest tworzenie nowego utkania kostnego wewnątrz zębodołu. Materiał kościozastępczy pełni funkcję rusztowania dla regeneracji kości. Dzięki temu po upływie kilku miesięcy można w nią wprowadzić implanty.

Chirurgiczne usuwanie zębów zatrzymanych

Ząb zatrzymany to prawidłowo, pod względem anatomicznym, wykształcony ząb, który tkwi w kości pomimo zakończonego rozwoju . Możemy rozróżnić zęby zatrzymane częściowo, bądź całkowicie. Zatrzymaniu ulegają najczęściej dolne trzecie trzonowce, kły górne, dolne przedtrzonowce a niekiedy centralne siekacze. Podstawowe wskazania do operacyjnego usunięcia zębów zatrzymanych, to: nawracające stany zapalne, ropnie, torbiele zawiązkowe, próchnica, wskazania ortodontyczne, czy protetyczne.
Zabieg wykonywany jest w znieczuleniu miejscowym. Chirurg nacina dziąsło w okolicy usuwanego zęba, odsłania kość i przy pomocy odpowiedniego wiertła znosi blaszkę kostną, co pozwala na swobodny dostęp do korzenia zęba. W przypadku zębów wielokorzeniowych wykonuje separację korzeni i usuwa je osobno. Na koniec rana jest zaszywana, szwy można usunąć po około siedmiu dniach. W celu przyspieszenia gojenia i zmniejszenia dolegliwości bólowych można zastosować PRF – fibrynę bogatopłytkową otrzymaną z odwirowanej krwi pacjenta

Usuwanie zębów mądrości

Trzecie zęby trzonowe czyli ósemki lub tzw. zęby mądrości charakteryzują się dużą zmiennością budowy anatomicznej, położenia w łuku zębowym oraz czasu wyrzynania. Powikłania towarzyszące rozwojowi tych zębów wynikają z nieprawidłowego położenia zawiązka zębowego lub braku miejsca w łuku zębowym.
Głównym wskazaniem do ich usunięcia są często nawracające zapalenia okołokoronowe, które wynikają z zakażenia kieszonki dziąsłowej i mieszka zębowego z chwilą powstania połączenia komunikującego guzek zęba z jamą ustną. Objawia się ono obrzękiem i zaczerwienieniem dziąsła, miejscową bolesnością, która nasila się w czasie połykania (ból może promieniować do ucha, gardła, skroni), szczękościskiem (objęcie zapaleniem m. skrzydłowego przyśrodkowego i m. żwacza), zapaleniem węzłów chłonnych podżuchwowych, a wyjątkowo karkowych, obrzękiem okolicznych tkanek policzka, łuków podniebienno-gardłowych i migdałków podniebiennych. Na zdjęciu rentgenowskim stwierdza się tzw. przejaśnienie okołokoronowe, które jest ogniskiem osteolitycznym.
Proces zapalny powstały w wyniku utrudnionego wyrzynania dolnego zęba mądrości może szerzyć się do sąsiednich przestrzeni, być przyczyną wrzodziejącego zapalenia jamy ustnej, zapalenia kości, węzłów chłonnych podżuchwowych. Obok nawracającego zapalenia okołokoronowego innymi wskazaniami do usunięcia dolnych trzecich zębów trzonowych są: torbiel zawiązkowa, ucisk na ząb sąsiedni, nerwoból objawowy, położenie zęba poza łukiem. Również w profilaktyce ortodontycznej dla uniknięcia stłoczenia zębów usuwa się zawiązki dolnych zębów mądrości czyli wykonuje się zabieg germektomii. Usuwanie zatrzymanych zębów mądrości jest po zwykłych ekstrakcjach najczęściej wykonywanym zabiegiem chirurgicznym w jamie ustnej. Zabieg usunięcia trzeciego zęba trzonowego żuchwy wykonuje się w znieczuleniu miejscowym. 

Pacjenci często obawiają się problemów z gojeniem rany po usunięciu zęba mądrości, aby usprawnić gojenie możemy Państwu zaoferować zastosowanie PRF – fibryny bogatopłytkowej. PRF przyspiesza gojenie, minimalizuje dolegliwości bólowe ,zmniejsza stan zapalny w okolicznych tkankach, zmniejsza prawdopodobieństwo wystąpienia suchego zębodołu po usunięciu zęba.

 

Resekcja wierzchołka korzenia

Zabieg resekcji wierzchołka korzenia polega na polega na odcięciu wierzchołka korzenia zęba z jednoczesnym usunięciem zmian zapalnych w otaczającej go kości i zabezpieczeniem korzenia przed ponownym powstaniem stanu zapalnego. Zabieg operacyjnej resekcji wierzchołka korzenia w większości przypadków pozwala na uratowanie zęba przed jego usunięciem.
Wskazania do resekcji wierzchołka korzenia zęba                                                                          
     - przewlekłe zapalenia tkanek okołowierzchołkowych (ziarniniaki, torbiele korzeniowe)
     - trudności w leczeniu endodontycznym (zakrzywiony, zwężony, niedrożny kanał
       korzeniowy)
     - nieprawidłowości patologiczne (zębiniaki)
     - błędy jatrogenne (perforacje ściany kanału, złamanie narzędzia kanałowego)
Przeciwwskazania
     - zmiany przekraczające 1/3 długości korzenia
     - zęby mleczne
     - zęby nieprawidłowo ustawione w łuku
     - zmiany zapalne przyzębia wywołujące zanik kości
     - ostre stany zapalne kości czy błony śluzowej
     - podłużne złamanie korzenia
     - choroby układowe i narządowe (np. cukrzyca, choroby nerek)
     - ograniczenia anatomiczne- bliskie sąsiedztwo zatoki szczękowej czy kanału nerwu  
       zębodołowego dolnego
Zabieg wykonuje się w znieczuleniu miejscowym. Chirurg nacina tkanki miękkie w okolicy wierzchołka, aby odsłonić kość i usunąć zapalnie zmienione tkanki, łącznie z wierzchołkiem korzenia. Następnie uszczelnia kanał od strony wierzchołka specjalnym cementem (MTA). Po zabiegu często pozostaje znaczny ubytek kostny, który można wypełnić biomateriałem kościozastępczym. Na koniec rana jest zaszywana.
Wygojenie błony śluzowej  w miejscu zabiegu następuje w ciągu 2-3 tygodni, natomiast całkowity czas gojenia po resekcji wynosi zwykle kilka miesięcy. Proces ten wymaga wizyt kontrolnych z wykonaniem zdjęcia rtg pozwalającego monitorować przebieg gojenia.

Hemisekcja

Hemisekcja jest zabiegiem stomatologicznym przeprowadzanym na zębach wielokorzeniowych (najczęściej trzonowcach) polegającym na separacji i usunięciu  jednego (albo więcej) korzenia zęba wraz z częścią korony zęba, przy pozostawieniu jego zdrowej części. Zabieg wykonywany jest w znieczuleniu miejscowym. Po wygojeniu wymaga odbudowy
Hemisekcja zęba to często jedyna opcja pozwalającą uniknąć ekstrakcji. Wskazania do przeprowadzenia hemisekcji zęba:
 - złamanie pionowe zęba i/lub korzenia
 - brak oczekiwanego efektu leczenia endodontycznego
 - ubytek kości
 - zmiany okołowierzchołkowe przy jednym korzeniu
 - rozległa próchnica
Przeciwwskazania do zabiegu:
 - znaczne rozchwianie zęba spowodowane np.paradontozą lub inną chorobą przyzębia
 - brak możliwości wykonania odbudowy protetycznej zęba

 

CHIRURGIA PRZYZĘBIA

Pokrycie recesji dziąsłowych

Recesja dziąsłowa to odsłonięcie powierzchni korzenia zęba. Występuje w wyniku wędrowania brzegu dziąsła, co powoduje wydłużenie zęba i zaburzenie estetyki uśmiechu. Może być przyczyną występowania zwiększonej wrażliwości na temperaturę i dolegliwości podczas spożywania pokarmów. Recesje dziąsłowe często współwystępują z ubytkami pochodzenia niepróchnicowego, jak abrazje i erozje. Obecność recesji dziąseł może także utrudniać prawidłową higienę jamy ustnej oraz leczenie zachowawcze lub protetyczne.
Głównymi Przyczynami występowania recesji dziąsłowych są:
 - Nieprawidłowa technika szczotkowania zębów (wykonywanie poziomych ruchów szorujących) z  
   użyciem zbyt twardej szczoteczki lub z nadmiernym jej naciskiem,
 - Niewystarczająca higiena jamy ustnej i obecność zapalenia dziąseł spowodowanego obecnością
   płytki bakteryjnej
  - Czynniki anatomiczne: nieprawidłowe ustawienie zębów, zbyt cienkie dziąsło, zbyt płytki
   przedsionek jamy ustnej, nieprawidłowy przyczep wędzidełka warg lub policzków
   - Nawisające wypełnienia w zębach,
   - Leczenie ortodontyczne powodujące dowargowe przesunięcie zębów

  W leczeniu recesji dziąsłowych kluczową rolę odgrywa wyeliminowanie czynników je    
  powodujących:
   - Reedukacja pacjenta dotycząca prawidłowego programu higieny jamy ustnej
   - Profesjonalna higienizacja w gabinecie stomatologicznym (usunięcie złogów nazębnych,
    polerowanie zębów)
    - Usunięcie i wygładzenie nieprawidłowych wypełnień (plomb) w zębach
                 - Plastyka nieprawidłowych przyczepów wędzidełek warg i policzków
    - Pogłębienie przedsionka jamy ustnej  umożliwiająca wyeliminowanie objawu pociągania, czyli
      tzw.pull-syndrom. W niektórych przypadkach, w szczególności u osób młodych, zabieg ten   
      pozwala na samoistne wycofanie się recesji dziąseł ze względu na zjawisko tzw. „pełzającego
      przyczepu”, czyli wędrowania brzegu dziąsła w kierunku prawidłowego położenia, czyli „szyjki”
      zęba
    - Leczenie ortodontyczne mające na celu wyeliminowanie nieprawidłowego, np. zbyt
      dowargowego wychylenia zębów lub stłoczeń zębów.

W większości przypadków, aby skutecznie wyeliminować istniejącą recesję dziąsłową należy wykonać zabieg chirurgiczny zaliczany do tzw. chirurgii śluzówkowo-dziąsłowej             (periochirurgii). Należy on do procedur mikrochirurgicznych, wykorzystujących techniki mikro-inwazyjne. Wykonywany jest w znieczuleniu miejscowym, czyli takim jakie stosuje się w trakcie leczenia ubytku w zębie. Każdy przypadek pacjenta rozpatrywany jest bardzo indywidualnie i po rozważeniu wszystkich czynników wybierana jest odpowiednia technika zabiegu pokrywania recesji dziąsłowych.
    W wielu przypadkach wystarczająca jest odpowiednia do koronowa lub boczna repozycja płata dziąsła sąsiadującego z recesją dziąsłową i przesunięcie go tak, aby - po ustabilizowaniu szwami w prawidłowym położeniu i okresie gojenia - pokryć odsłonięty fragment korzenia zęba.
    Często jednak np. w przypadku bardzo cienkiego dziąsła lub znacznego ubytku korzenia zęba, należy dodatkowo wykorzystać przeszczep tkanki łącznej, którą pobiera się od pacjenta z podniebienia w trakcie tego samego zabiegu. Wymaga to znieczulenia okolicy pobrania. Pozostaje nieznaczna linijna rana na podniebieniu, którą zaopatruje się szwami usuwanymi po 7 dniach od zabiegu. Dodatkową zaletą wykorzystania autoprzeszczepu (tkanki łącznej) jest, nie tylko pokrycie recesji dziąsłowej, ale także pogrubienie dziąsła w jej okolicy i zabezpieczenie w ten sposób przed jej ewentualnym nawrotem.

Kiretaż

Podstawową i najczęstszą przyczyną zapaleń dziąseł i przyzębia jest zalegająca płytka nazębna. Jej głównym składnikiem są bakterie, produkujące toksyny oraz produkty przemiany materii, które indukują rozwój stanu zapalnego. Początkowo ograniczonego do dziąseł, stopniowo dochodzi do pogłębienia kieszonek dziąsłowych, zniszczenia przyczepu nabłonkowego i kolonizacji przez bakterie głębiej położonych tkanek (zapalenie przyzębia), co w efekcie prowadzi do zaników kostnych i rozchwiania zębów.

Kiretaż jest zabiegiem wykonywanym w przebiegu zapalenia przyzębia. Jego celem  jest spłycenie kieszonek dziąsłowych, które sprzyjają odkładaniu płytki nazębnej. Polega na dokładnym oczyszczeniu powierzchni korzenia z kamienia i biofilmu bakteryjnego oraz usunięciu ziarniny, czyli zapalnie zmienionych tkanek z kieszeni przyzębnych. Dzięki temu zabiegowi powstają korzystne warunki dla gojenia i odbudowy prawidłowego nabłonka. Należy jednak pamiętać, że tkanki utracone w procesie chorobowym nie odbudują się. Zabieg wykonywany jest w znieczuleniu miejscowym.
W zależności od głębokości kieszonek lekarz decyduje o przeprowadzeniu kiretażu zamkniętego lub otwartego.
Kiretaż zamknięty jest zabiegiem mało inwazyjnym, wykonywanym w przypadku kieszonek do 5 mm.
Wykonywany jest nacinania dziąsła i odwarstwiania płata śluzówkowego.
Kiretaż otwarty
Wykonywany jest w przypadku bardzo głębokich kieszonek. W znieczuleniu miejscowym po nacięciu dziąsła i odpreparowaniu płata dziąsłowego stomatolog pod kontrolą wzroku, dokładnie oczyszcza powierzchnie odsłoniętych korzeni, wygładza je oraz usuwa zmienione zapalnie tkanki. Po zabiegu rana zostaje zabezpieczona szwami, które są zdejmowane po upływie około tygodnia.

Chirurgiczne wydłużenie korony zęba

Wydłużenie korony to zabieg mikrochirurgiczny, wykonywany  w przypadku złamania poddziąsłowego korony zęba, głębokiej próchnicy sięgającej poniżej linii dziąsła, czy w niektórych przypadkach uśmiechu dziąsłowego.
Podczas zabiegu lekarz odsłania granicę zdrowej tkanki zęba poprzez korektę przebiegu linii dziąsła oraz tkanki kostnej. Zabieg wykonywany jest w znieczuleniu miejscowym, a szwy można usunąć po 7 dniach.

 Po okresie gojenia ząb można wykonać odbudowę zęba. O typie odbudowy zawsze decyduje lekarz wybierając taką metodę adekwatną do sytuacji.

Podcięcie wędzidełka wargi lub języka (plastyka wędzidełka)

Wędzidełka warg i języka to pasma tkanki łączące wargę lub język z wyrostkiem zębodołowym. Wędzidełko może być przyczepione nieprawidłowo, wiążą się z tym nierzadko nieprawidłowości takie jak: wędzidełka położone zbyt blisko zębów, zbyt krótkie lub grube. W praktyce stomatologicznej spotyka się różnego rodzaju wady rozwojowe wędzidełek warg. Wśród nich najczęściej obserwuje się wrodzony przerost wędzidełka lub jego nieprawidłowy przyczep, rzadziej niedostateczne wykształcenie.   
Nisko przyczepione wędzidełko wargi górnej lub jego przerost są przyczyną powstania diastemy prawdziwej czyli przerwy między górnymi jedynkami.
Nieprawidłowy przyczep lub zbyt krótkie wędzidełko, może mieć szkodliwy wpływ na przyzębie. Pociąganie dziąsła i brodawek międzyzębowych powoduje cofanie się dziąseł i odsłanianie korzeni zębowych.
Źle ukształtowane wędzidełko może powodować wady wymowy, wpływać na nieprawidłowe ustawienie zębów czy problemy z dopasowaniem i utrzymaniem protez ruchomych.
Plastyka wędzidełka jest zabiegiem mikrochirurgicznym, wykonywanym w znieczuleniu miejscowym.  Polega na podcięciu wędzidełka w odpowiednim miejscu i przytwierdzeniu go we właściwej pozycji za pomocą szwów. Szwy usuwane są po około siedmiu dniach.

Plastyka dziąseł - gingiwektomia

Zabieg gingiwektomii wykonuje się w znieczuleniu miejscowym i polega na chirurgicznym usunięciu fragmentu dziąsła w celu spłycenia kieszonek patologicznych, kieszonek rzekomych lub skorygowania przerostu dziąsła.
Celem tego zabiegu jest uzyskanie gładkiego przejścia konturu dziąsła w okolicy szyjki zęba i uzyskanie naturalnego anatomicznie poprawnego kształtu dziąsła. Poprawia to estetykę oraz przesuwanie pożywienia podczas żucia co prowadzi do zmniejszenia traumatyzacji przyzębia brzeżnego.
Zabiegi takie często towarzyszą odbudowom kosmetycznym zębów, są też często konieczne w okolicy zębów zatrzymanych, wprowadzonych ortodontycznie do łuku zębowego.
Gingiwektomia to prosty zabieg, dzięki któremu łatwo i szybko możemy skorygować nieprawidłowy kształt dziąseł, nadając im zdrowy i estetyczny wygląd.

Pogłębienie przedsionka

Przedsionek jamy ustnej to przestrzeń między wargami, a wyrostkiem zębodołowym z zębami.
Płytki przedsionek jamy ustnej w połączeniu z wąską strefą dziąsła przyczepionego może mieć niekorzystny wpływ na stan przyzębia. Współistniejące nieprawidłowe przyczepy wdzidełek i mięśni  mogą wywoływać objaw pociągania (pull syndrome) dziąsła, co prowadzi do jego zaniku i odsłaniania korzeni zębów. Sprzyja też zaleganiu resztek pokarmowych i utrudnia higienę, co sprzyja powstawaniu stanów zapalnych i recesji dziąsłowych. W przypadku bezzębia może znacząco utrudnić użytkowanie protez zębowych.
Zabieg pogłębienia przedsionka wykonywany jest zwykle w gabinecie stomatologicznym, w znieczuleniu miejscowym. Tylko w niektórych, skrajnych przypadkach wymagana jest hospitalizacja.
Zabieg modelowania przedsionka polega na nacięciu błony śluzowej dna przedsionka, ułożeniu jej w odpowiedniej pozycji i zaopatrzeniu szwami.

Projekt i wykonanie Pollyart

Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies . Zaktualizowaliśmy naszą politykę przetwarzania danych osobowych (RODO). Więcej o samym RODO dowiesz się tutaj.