Implantologia

Implantologia jest nieustannie rozwijającą się dziedziną, bez której nie można sobie wyobrazić współczesnej stomatologii odtwórczej. Nic nie zastąpi brakującego zęba w sposób bardziej komfortowy, naturalny i estetyczny jak dobry implant zębowy. Zastosowanie implantów pozwala na odbudowę pojedynczego zęba – korona na implancie, bez potrzeby szlifowania zębów sąsiednich, odbudowę kilku zębów wykonując most na implantach. Implanty mają także zastosowanie w przypadkach całkowitego bezzębia, zapewniając mocne i pewne podparcie dla protez. W zależności od warunków kostnych możemy wykonać protezę na 4 implantach, protezę na 6 implantach typu All on 4, All on 6, czyli uzupełnienia stałe, lub protezę na implantach wyjmowaną.

Implant zęba Toruń

Części implantu i zęba

  1. Naturalna korona zęba
  2. Naturalny korzeń zęba
  3. Łącznik protetyczny
  4. Odbudowa protetyczna – korona
  5. Implant stomatologiczny

Przełomowym momentem w implantologii stało się odkrycie przez Branemarka, w latach pięćdziesiątych XX wieku, biokompatybilnej natury tytanu. Dzięki temu odkryciu w 1965 r. wykonano pierwszy śrubowy wszczep z czystego tytanu, który jest całkowicie neutralny dla organizmu i nie wywołuje alergii. Od tego czasu, dzięki licznym badaniom systemy implantologiczne wciąż są udoskonalane.

Implanty

Implanty zębów wyglądają jak niewielkie śrubki. Wykonane są z obojętnego biologicznie materiału jakim jest tytan doskonale zastępuje utracony korzeń naturalnego zęba. Jego powierzchnia poddana procesom wytrawiania i piaskowania, ma unikalną porowatą strukturę, która przyspiesza i stymuluje osseointegrację czyli zrost z kością.

Implanty Toruń

Postępowanie przed implantacją

Implanty zębów są obecnie powszechnie stosowaną metodą uzupełniania braków zębowych, należy jednak pamiętać, że powodzenie leczenia implantologicznego wymaga kompleksowej diagnostyki.
Podjęcie decyzji o wykonaniu zabiegu implantacji poprzedzone jest szczegółowym wywiadem na temat ogólnego stanu zdrowia. Niektóre schorzenia i stosowane leczenie mogą stanowić przeciwwskazanie do implantacji. W razie wątpliwości możemy Państwa poprosić o wykonanie dodatkowych badan lub konsultację z Państwa lekarzem prowadzącym. Kolejnym krokiem jest badanie kliniczne jamy ustnej, dzięki któremu możemy ocenić stan pozostałych zębów, przyzębia, tkanek miękkich oraz poziom higieny. Dla planowania prac na implantach niezwykle ważna jest ocena ilości i jakości tkanki kostnej mającej stanowić podłoże dla wszczepu. Wykonanie tomografii komputerowej 3D pozwala nam dokładnie ocenić anatomię wyrostka zębodołowego i zaplanować rozmieszczenie i dobór implantów.

Etapy leczenia implantologicznego

Pierwsza wizyta
Pierwsza wizyta

1. Konsultacja i badania diagnostyczne

Podczas pierwszej wizyty odbywa się planowanie leczenia. Na podstawie rozmowy lekarz poznaje potrzeby i oczekiwania pacjenta. Następnie przeprowadza szczegółowe badanie jamy ustnej, ocenia stan tkanek miękkich i warunki zgryzowe, analizuje zdjęcie tomograficzne 3D, dzięki któremu może ocenić strukturę kości, jej ilość, układ sąsiadujących struktur anatomicznych. Na podstawie tych informacji lekarz może dobrać odpowiedni system implantologiczny oraz precyzyjnie zaplanować rozmiar i położenie planowanego implantu. Osadzenie implantu wymaga odpowiedniej ilości kości, jeżeli jej ilość jest niewystarczająca, konieczne może się okazać wykonanie zabiegów dodatkowych jak podniesienie dna zatoki szczękowej, augmentacja.

Mając powyższe dane lekarz szczegółowo omawia różne rozwiązania i aspekty leczenia oraz oczekiwane efekty, które mają na celu podjęcie przez pacjenta optymalnej decyzji.

W niektórych przypadkach konieczne może się okazać wykonanie badań dodatkowych lub konsultacje innych specjalistów np. ortodonty czy protetyka.

Po zakwalifikowaniu pacjenta do zabiegu, w ciągu tygodnia przed ustalonym terminem implantacji należy zgłosić się na zabieg profesjonalnej higienizacji.

2. Etap chirurgiczny- Wszczepienie implantu

Zgodnie z zaakceptowanym planem leczenia podczas zabiegu lekarz dokonuje wszczepienia implantu lub implantów. Położenie implantu zostanie skontrolowane z wykorzystaniem zdjęcia RTG. Zabieg wykonywany jest w znieczuleniu miejscowym. Dyskomfort odczuwalny po zabiegu implantacji jest nieznaczny i może obejmować niewielkie dolegliwości bólowe, obrzęk zasinienie. Na koniec przekazane zostaną zalecenia zabiegu implantacji

3. Osseointegracja- okres wgajania implantu

W procesie gojenia dochodzi do zrastania się tytanowego wszczepu (implantu) z tkanką kostną pacjenta. Proces integracji w żuchwie trwa zwykle od 2 do 3 miesięcy, natomiast w szczęce od 3 do 6 miesięcy. Różnica ta spowodowana jest inną strukturą tkanki kostnej szczęki i żuchwy. Kość szczęki jest gąbczasta, natomiast żuchwy bardziej zbita i twarda. Po tym okresie powstaje trwała, mocna podstawa pozwalająca na wykonanie odbudowy protetycznej- obciążenie implantu.

3-6 miesiące później
3-6 miesiące później

4. Osadzenie śruby gojącej

Po uzyskaniu całkowitego wgojenia, potwierdzonego kontrolą RTG, wykonywany jest zabieg odsłonięcia implantu z wprowadzeniem śruby gojącej, która wystaje ponad linię dziąsła. Jej zadaniem jest wygojenie dziąsła i uformowanie profilu wyłaniania, czyli prawidłowe ukształtowanie dziąsła dla przyszłej korony protetycznej.

W niektórych przypadkach możliwe jest wykonanie tego etapu wraz z wszczepieniem implantu (gojenie otwarte).

2-3 tygodnie później
2-3 tygodnie później

5. Odbudowa protetyczna

Po kolejnych dwóch tygodniach i pełnym wygojeniu tkanek miękkich lekarz pobiera wyciski w celu przygotowania modelu, na którym pracownia protetyczna wykona indywidualne uzupełnienie protetyczne.

6. Oddanie gotowego uzupełnienia protetycznego

W przypadku koron na implantach uzupełniających brak pojedynczego zęba, lub mostów na implantach osadzenie pracy docelowej następuje zazwyczaj na kolejnej wizycie. W przypadkach rozległych prac, zwłaszcza pełnołukowych potrzebne będą wizyty pośrednie, pozwalające na prawidłowe dopasowanie i precyzyjne wykonanie kolejnych etapów odbudowy protetycznej.

Etapy protetyczne są bezbolesne i nie wymagają znieczulenia.

Od tej chwili pacjenci mogą ponownie cieszyć się pełnym uśmiechem.

7. Okresowe kontrole

Procedura wszczepienia implantów zębowych jest procedurą wysoce przewidywalną, jednak nie kończy się po osadzeniu protezy. Długotrwałe utrzymanie efektu leczenia implantologicznego zależy od samego pacjenta. Na powodzenie leczenia ma także wpływ stan zdrowia ogólnego. Czas użytkowania implantów jest uzależniony od przestrzegania higieny jamy ustnej. Niewystarczająca higiena jamy ustnej może prowadzić do stanów zapalnych dziąseł i kości, w której osadzone są zarówno zęby jak i implanty. Proces zapalny szerzący się wokół implantu (perimplantitis) może stać się przyczyną jego utraty.

Należy bezwzględnie przestrzegać harmonogramu wizyt kontrolnych i zabiegów higienizacyjnych. Podczas regularnych wizyt kontrolnych lekarz ocenia stan higieny jamy ustnej, tkanek miękkich, na podstawie RTG stan kości wokół implantów, dzięki czemu jest w stanie wychwycić ewentualne wczesne objawy infekcji i w porę wprowadzić odpowiednie leczenie. Ocenie podlegają także warunki zwarciowe, pojawiające się pod wpływem stresu i napięć przeciążenia, parafunkcje, które mogą doprowadzić do uszkodzenia pracy protetycznej lub przeciążenia implantu.

Zobacz również

UZUPEŁNIENIA NA IMPLANTACH

PODNIESIENIE DNA ZATOKI

AUGMENTACJA