CERTYFIKATY

Dr Małgorzata Mazurkiewicz

Dr Agnieszka Zawadzka

Dr Aneta Bartoszyńska

Dr Karolina Węglicka-Piśko

Dr Sylwia Łętkowska-Piotrowska

Kamila Zielińska

Karolina Szmagierowska